Путешествие по миру мысли

Путешествие по миру мысли

Ця книга - підручник, в якому описано понад сорок найвпливовіших філософських концепцій в історії людської думки. У ній подані найбільші філософи світу: Платон, Аристотель, Августін, Декарт, Кант, Маркс, Ніцше, Фрейд, К’єркегор, Сартр та ін. Є розділи, присвячені екзистенціалізму й раціоналізму, гуманізму й фемінізму, руху "Новий вік" та паранормальним явищам...
Книга може як вивчатися індивідуально, так і слугувати навчальним посібником з історії філософії та релігії. Особлива увага в ній приділяється взаємозв’язку філософії та християнського богослов’я.

Молитися про місію